Nyheter: 2022-04-19 - Underhållsarbete av mejlserver

Publicerad: 2022-04-19

Vi kommer mellan 12.00 och 13.00 idag att utföra arbete på vår mejlserver. Störningen uppskattas bli omkring 10-15 min.