550 Authentication is required for relay

Felmeddelandet "550 Authentication is required for relay" indikerar att e-postservern kräver autentisering innan den tillåter vidarebefordran (relay) av e-postmeddelanden. När någon försöker skicka ett e-postmeddelande via servern måste de ange giltiga autentiseringsuppgifter för att bekräfta sin identitet innan servern tillåter dem att skicka meddelandet.

Får du detta meddelande när du ska skicka e-post via vår mailserver måste du kolla att inställningarna är korrekt och att du autentiserar dig med användarnamn och lösenord.

Det här är en säkerhetsåtgärd för att förhindra obehörig användning av vår e-postservern för att skicka spam eller andra skadliga meddelanden. Autentisering hjälper till att säkerställa att endast behöriga användare har rätt att använda servern för att skicka e-post. Om du får detta meddelande betyder det att du behöver ange rätt användarnamn och lösenord för att kunna skicka e-post via den aktuella servern.


Hjälpte guiden dig?

mood_bad Nej 0
mood Ja 0
visibility Visningar: 869