Återställa e-post

Är olyckan framme eller att e-post försvunnit av någon anledning går det oftast att återställa. Logga in i kundpanelen och skapa ett supportärende (en ticket) där du skriver följande:

  • E-postadress det avser
  • Tidpunkt för händelsen
  • Vad man önskar återställa (endast inkorgen eller kanske allt)

Observera vi tar backup en gång per dygn och det finns 7 generationer sparade (7 dagar bakåt). Har man ett ”POP-konto” har vi inte backup på din e-post då det ligger lokalt i din enhet. Ska vi återställa tar vi en avgift beroende på mängd / omfattningen. Pris från 395kr+moms.


Hjälpte guiden dig?

mood_bad Nej 0
mood Ja 1
visibility Visningar: 616