571 Delivery not authorized, message refused

Om du skickar med vår mailserver men får ett felmeddelande som säger "571-delivery-not-authorized-message-refused" beror det på att du försöker skicka via port 2500 med SSL/TLS. Byt porten till 465 för SSL och 587 för TLS och testa på nytt.


Hjälpte guiden dig?

mood_bad Nej 0
mood Ja 0
visibility Visningar: 511